RESISTOR (ตัวต้านทาน), มอเตอร์อุตสาหกรรม, จำหน่ายมอเตอร์ : ซิงค์ อีเล็คทริค ซิสเต็ม บจก.RESISTOR (ตัวต้านทาน)มอเตอร์อุตสาหกรรม, จำหน่ายมอเต… Read More


เครื่องฉีดพลาสติกไห่เทียน ซีรีส์ Mars/G (Haitian Mars/G Series), เอสพี อินเตอร์แมค บจก.เครื่องฉีดพลาสติกไห่เทียนซีรีส์ Mars/G ได้มีการนำเทคโนโลยีล… Read More


เครื่องจักร หมายถึง สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น สำหรับก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั… Read More


ห้องน้ำสำเร็จรูปถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาโดยประเทศญี่ปุ่น ใน ค.ศ.1964 เป็นปีที่ ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกค่ะ ด้วยความที่ผู้คน… Read More